Jesteś tutaj: Start / Skargi, wnioski

Skargi, wnioski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przyjmowanie i załatwianie spraw oraz rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:
• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji , przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
• Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 5/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku z dnia       08 grudnia 2014 r.

Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:
• pocztą na adres pocztowy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku ul. Suwalska 46, 19-300 Ełk;
• faxem na nr 87 621 63 65.;
• pocztą elektroniczną na adres: piwelk@piwelk.pl lub elk.piw@wetgiw.gov.pl


Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13.00 - 15.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.
Pracownicy Inspektoratu przyjmują interesantów w sprawach skarg codziennie w godzinach pracy.
Skargi i wnioski wpływające do Inspektoratu podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego w sekretariacie Inspektoratu. Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pośrednictwem telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski wnoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) - w tym kod pocztowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW
Data utworzenia:2018-01-01
Data publikacji:2018-01-01
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3810